środa, 29 czerwca 2011

Everything's going to change in my life soon. I hope that changes will be only positive. I wish I could make this huge step wearing THESE wedges from KTZ. They are perfect, aren't they?

Za niedługo wszystko się w moim życiu zmieni. Mam nadzieję, że zmiany będą tylko pozytywne. Chciałabym zrobić ten duży krok w TYCH koturnach od KTZ. Są doskonałe, prawda?


Just click to see details.
Kliknij, żeby zobaczyć detale.

sobota, 18 czerwca 2011

Talented Wang.

It's pretty surprising that I post so often this days. Maybe I'm extra-motivated before moving out? It's probable that I will not have pc/notebook so as you can easily imagine, I will have no chance to run this blog. I hope that the situation will change swiftly. Nevertheless (yes, it's my faveourite word), I can assure you that odiousstyle will be alive till next month.

Alexander Wang is said to be a viosioner. For me it's extremely talented young designer with super powers. One of the best things in his work is the fact that Wang doesn't forget about people. He creates clothes, shoes and accessories that can be work, not only admired. Also his shop is customers friendly. Ladies and gentleman, Alexander Wang Resort 2012.


To całkiem zaskakujące jak często ostatnio publikuję posty. Może jestem super zmotywowana przed wyprowadzką? Możliwe, że nie będę miała pc/notebooka, więc jak możecie sobie łatwo wyobrazić, nie będę miała szans na prowadzenie tego bloga. Mam nadzieję, że sytuacja szybko się zmieni. Niemniej (tak, to moje ulubione słowo) mogę was zapewnić, że odiousstyle będzie działał do następnego miesiąca.

Alexander Wang nazywany jest wizjonerem. Dla mnie to niesamowicie utalentowany młody projektant z super mocami. Jedną z najlepszych rzeczy w jego pracy jest fakt, że Wang nie zapomina o ludziach. Tworzy ubrania, buty i akcesoria, którą mogą być noszone, a nie tylko podziwiane. Także jego sklep jest przyjazny klientom. Panie i panowie, Alexander Wang Resort 2012.
Photos: http://www.vogue.com/

piątek, 17 czerwca 2011

środa, 15 czerwca 2011

You migh have noticed that I'm not really into sporty clothes. I'm not into bright ones either. I don't often mention polish designers and their work. Today I want to change it. Nenukko is an ideology more that just a project. They create minimalistic, mostly monochromatic and unisex clothes. Their stuff looks comfy and all-purpose. Without needless prints or obtrusive writings may be worn by people of various age and for different occasions. This kind of urban style is more characteristic for scandinavian modern fashion than for Poland. Fortunately Nenukko is developing and I hope that you will hear about them in your country soon.

Być może zauważyliście, że nie za bardzo lubię sportowe ubrania. Tak samo jak te jasne. Niezbyt często wspominam o polskich projektantach i ich pracy. Dziś chcę to zmienić. Nenukko to bardziej ideologia niż  projekt. Tworzą minimalistycznie, głównie monochromatyczne i przeznaczone dla obu płci ubrania.  Ich rzeczy wyglądają na wygodne i uniwersalne. Pozbawione  zbędnych nadruków i nachalnych napisów mogą być noszone przez ludzi w różnym wieku i na różne okazje. Ten rodzaj miejskiego stylu jest bardziej charakterystyczny dla nowoczesnej mody skandynawskiej niż Polski. Na szczęście Nenukko rozwija się, a ja mam nadzieję, że wkrótce usłyszycie o nich w waszym kraju. 


By the way, I'm looking for a room to let in Copenhagen. Is anyone renting?Ishi collection is the most delicate and fiminine from all of Nanukko's collections.This is definitely my faveourite stuff! I can easily imagine my boy wearing it ;)


All photos from Nanukko's facebook.

czwartek, 9 czerwca 2011

It's a quite special day for this blog. I decided to write both in Polish and English, because I know that some readers from Poland don't understand me here. Today I want to show you perfection. It won't be fashion itself. Sam Hessamian is an amazing, incredibly gifted photographer. I can't take my eyes off his works.

To dość wyjątkowy dzień dla tego bloga. Zdecydowałam się pisać po polsku i po angielsku, bo wiem, że kilku moich czytelników nie rozumie mnie tutaj. Dzisiaj chcę wam pokazać perfekcję. To nie będzie moda sama w sobie. Sam Hessamian to niesamowity,  niezwykle uzdolniony fotograf. Nie mogę oderwać oczu od jego prac.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...