środa, 29 czerwca 2011

Everything's going to change in my life soon. I hope that changes will be only positive. I wish I could make this huge step wearing THESE wedges from KTZ. They are perfect, aren't they?

Za niedługo wszystko się w moim życiu zmieni. Mam nadzieję, że zmiany będą tylko pozytywne. Chciałabym zrobić ten duży krok w TYCH koturnach od KTZ. Są doskonałe, prawda?


Just click to see details.
Kliknij, żeby zobaczyć detale.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...