czwartek, 9 czerwca 2011

It's a quite special day for this blog. I decided to write both in Polish and English, because I know that some readers from Poland don't understand me here. Today I want to show you perfection. It won't be fashion itself. Sam Hessamian is an amazing, incredibly gifted photographer. I can't take my eyes off his works.

To dość wyjątkowy dzień dla tego bloga. Zdecydowałam się pisać po polsku i po angielsku, bo wiem, że kilku moich czytelników nie rozumie mnie tutaj. Dzisiaj chcę wam pokazać perfekcję. To nie będzie moda sama w sobie. Sam Hessamian to niesamowity,  niezwykle uzdolniony fotograf. Nie mogę oderwać oczu od jego prac.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...